Selected:

Práce a mzdy (PAM) 3/2020 - Zmeny v zákonníku práce, Odvody v roku 2020, Odpady po novom, Verejná správa

6.56

Práce a mzdy (PAM) 3/2020 – Zmeny v zákonníku práce, Odvody v roku 2020, Odpady po novom, Verejná správa

6.56

PaM obsahuje aktuálne príspevky k novelám zákonom a ich zmenám, ktoré sú doplnené o príklady z praxe, vzory dokumentov a formulárov. Pracovné a mzdové problémy rieši prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí. Prináša témy k najnovším zákonom a ich novelám a radí ako predchádzať problémom pri vedení personálnej agendy a platení odvodov. Prehľad zmien v novelách zákonov a príspevky v rubrikách – aktuálna téma, pracovné právo, mzdy a odvody, chyby, omyly, pokuty, verejná správa a vedúci pracovník. Hlavné témy aktuálneho čísla PaM 3/2020 sú: – Zmeny v zákonníku práce – Odvody v roku 2020 – Odpady po novom – Povinnosti zamestnávateľa podľa ZP – Odstupné zamestnanca – Zdravotné poistenie a zamestnanec – Úroky z omeškania výživného – Prenesené, decentralizované úlohy samosprávy Dĺžku základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí zatiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa, priniesla novela Zákonníka práce. Od 1. 1. 2020 sa Slovenská republika takouto právnou úpravou zaradila medzi viaceré členské štáty Európskej únie, ktoré poskytujú uvedený sociálny štandard. Platiteľmi poistného sú zamestnanec, zamestnávateľ, povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne poistená osoba, štát a Sociálna poisťovňa. V januári sa menia odvody do Sociálnej poisťovne. Aké platí odvody zamestnanec, zamestnávateľ a SZČO? Aké hrozia sankcie z nezaplatenia poistného? Práce a mzdy (PAM) 3/2020 obsahuje tieto témy: – Zmeny v Zákonníku práce v roku 2020 – Daňové priznanie SZČO – Odvody v roku 2020 – Povinnosti zamestnávateľa podľa ZP – Stravovanie zamestnancov (1.) – Odstupné u zamestnanca – Výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2019 – Ukončenie niektorých exekúcii od 1. januára 2020 – Princíp mzdy za rovnakú prácu – Zdravotne poistenie a zamestnanec – Paragraf – návšteva lekára – Práceneschopnosť a nemocenská dávka – Čiastočný pracovný úväzok – Úroky z omeškania výživného – Závislá činnosť – zdaňovanie príjmov – Nenárokové cestovné náhrady – Žiadosť o vydanie potvrdenia o zamestnaní – Žiadosť o vyplatenie odchodného – Ako sa dobre pohádať – Tanec je pohyb a relax – Únava v práci Rubrika verejná správa prináša: – Prenesené, decentralizované úlohy samosprávy – Platové tarify zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme – Odpady po novom – Problematika školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie

Katalógové číslo: 9771337060029 Kategórie: , , ,
Close Menu
×

Cart