Selected:

Práce a Mzdy 7-8 2019 - Živnosť - prerušenie, Práca vo sviatok - príplatky , Spracovávanie životopisov - GDPR, Verejná správa Absolventská prax, Hmotná zodpovednosť zamestnanca, Súkromné vysoké školy

11.72

Práce a Mzdy 7-8 2019 – Živnosť – prerušenie, Práca vo sviatok – príplatky , Spracovávanie životopisov – GDPR, Verejná správa Absolventská prax, Hmotná zodpovednosť zamestnanca, Súkromné vysoké školy

11.72

Periodikum obsahuje aktuálne príspevky z oblastí, ako pracovné právo, mzdy a odvody, chyby, omyly, pokuty, bezpečnosť práce a verejná správa doplnené o príklady z praxe a vzory dokumentov a formulárov a vysvetľuje všetky povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom a inštitúciám povereným spravovať výber daní, príspevkov a poistení súvisiacich so zamestnávaním. Je zostavované poprednými autormi a určené najmä zamestnávateľom, personalistom, mzdovým účtovníkom, podnikateľom, manažérom, pracovníkom verejnej správy a školám. Titul obsahuje témy: – PRÁCA VO SVIATOK – PRÍPLATKY PRE ZAMESTNANCOV – ŽIVNOSŤ – POZASTAVENIE A OBNOVENIE – SPRACOVÁVANIE ŽIVOTOPISOV – INŠPEKCIA PRÁCE – ČERPANIE DOVOLENKY – ABSOLVENTSKÁ PRAX – HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA – DOKUMENTÁCIA OCHRANY PRED POŽIARMI – SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY – ODMEŇOVANIE STAROSTOV OBCÍ A POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V podnikateľskej praxi sa často možno stretnúť s prípadmi, kedy sa podnikatelia rozhodujú medzi ukončením alebo pozastavením svojej podnikateľskej činnosti. Pozastavenie a zánik živnostenského oprávnenia upravuje zákon o živnostenskom podnikaní. Aká je dovolená minimálna a maximálna doba prerušenia živnosti? Dôležitou skutočnosťou je limitovanie doby trvania pozastavenia živnosti hornou hranicou – t.j. pozastavenie živnosti nemôže trvať dlhšie ako tri roky. Pozastavením prevádzkovania živnosti nezaniká podnikateľovi právo podnikať, len ho nemôže počas lehoty pozastavenia vykonávať. Ak by počas tejto lehoty podnikal, išlo by o nedovolené podnikanie. Po uplynutí určenej lehoty môže podnikateľ pokračovať v prevádzkovaní živnosti.

Katalógové číslo: 0000004530336 Kategórie: , , ,
Close Menu
×

Cart