Selected:

Práce a Mzdy 6 2019 - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Dodatočné a opravné DP, Nezdaniteľná časť daňovníka, Verejná správa

5.99

Práce a Mzdy 6 2019 – Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Dodatočné a opravné DP, Nezdaniteľná časť daňovníka, Verejná správa

5.99

PaM obsahuje aktuálne príspevky k novelám zákon a ich zmenám, ktoré sú doplnené o príklady z praxe a vzory dokumentov a formulárov. Mesačník je nevyhnutnou pomôckou zamestnávateľom, personalistom mzdovým účtovníkom, podnikateľom, manažérom, pracovníkom verejnej správy, školám. V jednotlivých rubrikách, ako pracovné právo, mzdy a odvody, chyby, omyly, pokuty, judikatúra a verejná správa sú vysvetlené všetky povinnosti zamestnávateľa, ktoré musí splniť voči svojim zamestnancom a inštitúciám povereným spravovať výber daní, príspevkov a poistení súvisiacich so zamestnávaním. Mesačník PaM 6 /2019 prináša témy k najnovším zákonom a ich novelám: – Zákon o pomoci v hmotnej núdzi – zmeny – Nezdaniteľná časť daňovníka v roku 2019 – Dodatočné a opravné priznanie k dani z príjmov – 13. a 14. plat – Ako sa správať počas PN – Okamžité skončenie pracovného pomeru Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi nadobudne účinnosť dňa 1. apríla 2019. K základným cieľom novely patrí zvýšenie súm pomoci v hmotnej núdzi. Súčasne sa vládnym návrhom v záujme podpory a motivácie nájdenia a zotrvania v pracovnom pomere navrhuje rozdelenie aktivačného príspevku na dve úrovne a jeho poskytovanie vo vyššej sume osobám, ktoré majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy. V praxi vznikajú prípady, keď dôjde k polemike, či vzniká resp. nevzniká potreba podania dodatočného daňového priznania k dani z príjmov z dôvodu uplatnenia zásady priraďovania výdavku k vecne a časovo súvisiacemu zdaniteľnému príjmu. Z čoho možno vo všeobecnosti vychádzať pri určovaní povinnosti resp. možnosti podať dodatočné daňové priznanie? Rubrika Verejná správa rieši problematiku danej oblasti na tému: – Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti – nový zákon – Rozpočtové pravidlá – novela zákona – Originálne právomoci samosprávy

Katalógové číslo: 0000004498278 Kategórie: , , ,
Close Menu
×

Cart