Selected:

Práce a Mzdy 2 2020 - Zdaňovanie príjmov FO - zmeny, Mzdová kalkulačka, Vysporiadanie príjmov, Verejná správa

6.56

Práce a Mzdy 2 2020 – Zdaňovanie príjmov FO – zmeny, Mzdová kalkulačka, Vysporiadanie príjmov, Verejná správa

6.56

Časopis Páce a mzdy (PaM) radí pri riešení zložitých úloh, ukazuje správne postupy a ponúka články odborníkov na aktuálne témy z oblasti vzdelávania či školenia. Problémy z praxe rieši prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí. Prináša témy k najnovším zákonom a ich novelám a radí ako predchádzať problémom pri vedení personálnej agendy a platení odvodov. Práce a mzdy (PAM) 2/2020 obsahuje príspevky renomovaných autorov, aktuálne vydanie je zamerané na zdaňovanie príjmov po zmenách. Počnúc zdaňovacím obdobím roku 2020 sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a upravuje sa aj výpočet ročnej daňovej povinnosti. Sumy potrebné na výpočet daňovej povinnosti fyzickej osoby sa upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo sumy minimálnej mzdy. Aké ďalšie zmeny sú platné v zdaňovaní príjmov od 1. 1. 2020? Mzdová kalkulačka na rok 2020 prináša prehľad, ktorý obsahuje minimálne mzdové nároky, odvody do poisťovní, minimálne výšky mzdových parametrov ako aj základné údaje pre výkon exekučných zrážok. Aké sú možnosti vysporiadania príjmov za rok 2019? Zamestnancom zráža zamestnávateľ v priebehu roka preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti. O ročné zúčtovanie preddavkov na daň z týchto príjmov môže požiadať zamestnanec, ktorý poberal v zdaňovacom období len príjmy zo závislej činnosti a tieto príjmy boli iba zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Ak mal zamestnanec okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné príjmy a jeho celkové zdaniteľné príjmy presiahnu za rok 2019 sumu 1 968,68 je povinný podať daňové priznanie typ B. Prelom kalendárnych rokov predstavuje pre mzdové účtovníčky najnáročnejšie obdobie. Okrem pravidelne sa každý kalendárny mesiac opakujúcich činností, vzniká s ukončením jedného kalendárneho roka a začiatkom ďalšieho kalendárneho roka celý rad ďalších povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. Práce a mzdy (PaM) 2/2020 v aktuálnom vydaní obsahuje tieto témy: Pracovný poriadok a jeho porušenie Konkurenčná činnosť zamestnanca Mzdové zvýhodnenia po novom Prelom kalendárnych rokov Alkohol a drogy na pracovisku Rekondičný pobyt Rubrika Verejná správa: Financovanie neziskových organizácii Daň z nehnuteľnosti na rok 2020 Obsah podania v správnom konaní

Katalógové číslo: 0000004687498 Kategórie: , , ,
Close Menu
×
×

Cart