Selected:

Práce a Mzdy 10 2019 bez chýb, pokút a penále

5.99

Práce a Mzdy 10 2019 bez chýb, pokút a penále

5.99

– Rekreačné poukazy zamestnancov, aktuálna právna úprava – Novela zákona o dani z príjmov – Pracovní a osobní asistenti – Ochrana zdravia pred zátažou teplom a chladom – po novele – Dohoda o sporných nárokoch – Dorucovanie v pracovnoprávnych vztahoch – Odstúpenie od pracovnej zmluvy – Pravidlá pri cerpaní dovolenky Mesačník je nevyhnutnou pomôckou zamestnávateľom, personalistom mzdovým účtovníkom, podnikateľom, manažérom, pracovníkom verejnej správy, školám. Obsahuje aktuálne príspevky, ktoré sú doplnené o príklady z praxe a vzory dokumentov a formulárov. V jednotlivých rubrikách, ako pracovné právo, mzdy a odvody, chyby, omyly, pokuty, bezpečnosť práce a verejná správa sú vysvetlené všetky povinnosti zamestnávateľa, ktoré musí splniť voči svojim zamestnancom a inštitúciám povereným spravovať výber daní, príspevkov a poistení súvisiacich so zamestnávaním. Rekreácia zamestnancov, teda aj poskytovanie rekreačných poukazov zamestnancov predstavuje jeden z právnych nástrojov sociálnej politiky zamestnávateľa, ktorý smeruje ku dosiahnutiu regenerácie zamestnanca a možnému zvýšeniu jeho pracovného výkonu. Za akých podmienok zamestnávateľ musí zamestnancovi rekreačný poukaz poskytnúť? Podstatným právnym aspektom je, že právne aspekty poskytnutia rekreácie zamestnancom sú právne nárokovateľné.. V aplikačnej praxi sa častokrát zamieňajú pojmy osobný asistent a pracovný asistent, prípadne sú stotožňované. Aké je právne minimum osobnej asistencie a aké je právne minimum pracovnej asistencie? Sú to rozdielne formy aktivít? Pri realizácii práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v praxi dochádza k vzniku sporov, pričom Zákonník práce ustanovuje v sporoch o nárokoch z pracovnoprávnych vzťahov právomoc súdov. Zákon však zároveň poskytuje účastníkom pracovnoprávnych vzťahov nástroj, pomocou ktorého sa môžu vyhnúť súdnemu konaniu a záväzne si usporiadať nároky, ktoré sú medzi nimi sporné, aj bez ingerencie súdu. Čo je účelom dohody o sporných nárokoch? Cieľom ostatnej novely školského zákona je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Upravuje sa názov dokladu o získanom stupni vzdelania a ustanovuje sa povinnosť všetkým materským školám zapísaným v sieti škôl a školských zariadení SR vydávať na konci školskej dochádzky v materskej škole doklad o získanom vzdelaní, teda doklad o získaní predprimárneho vzdelania v súvislosti so zavedením plnenia povinnej školskej dochádzky v materskej škole.

Katalógové číslo: 0000004604723 Kategórie: , , ,
Close Menu
×
×

Cart