Selected:

Dynamická církev

10.22

Dynamická církev

10.22

Promýšlení ekleziologie J. B. Metze na prahu třetího tisíciletí. Boží dům církve (srov. 1 Tm 3,15) je stavbou, jejíž konstruování se stále odehrává, protože církev je Ecclesia semper reformanda. Obnova přemýšlení o církvi, následující II. vatikánský koncil (1962-1965), nalezla v díle německého teologa Johanna Baptisty Metze jednoho z velmi plodných autorů, který se snaží prostřednictvím svého projektu nové politické teologie nastínit poslání křesťanství v naší postmoderní době. Jak lze hodnotit toto Metzovo úsilí téměř 50 let po jeho počátku? A jak dalece otevřely Metzovy úvahy cestu k dalšímu promýšlení budoucnosti křesťanství a legitimizace společenství církve v naší postmoderní, multikulturní a polycentrické společnosti? Na tyto otázky se snaží nabídnout odpověď tato kniha, budující obraz dynamické stavby Božího domu, církve. Kniha nabízí českému čtenáři první komplexní představení ekleziologické reflexe J. B. Metze.

Katalógové číslo: 9788074653995 Kategórie: , , ,
Close Menu
×

Cart