• Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie
  • Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie
  • , ,
  • Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie
  • 11.12
  • Co je to performativní filosofie a jakými tématy se zabývá? Jak souvisí filosofické myšlení s divadelní tvorbou? Filosofka Alice Koubová na tyto otázky odpovídá prostřednictvím různých filosofických přístupů fenomenologie expresivity, filosofie hry, poststrukturalismu, estetiky performativity, performativní filosofie , které nabízejí pokaždé jiný důvod, proč bychom měli divadlo a performanci chápat jako klíčový fenomén umožňující myslet člověka a svět. Tyto přístupy…
  • Overiť cenu
 • Sport jako teologická výzva
  • Sport jako teologická výzva
  • , ,
  • Sport jako teologická výzva
  • 13.31
  • Existuje souvislost mezi sportem a duchovním životem člověka? Autor této knihy ukazuje, že taková souvislost existuje, a podrobně zkoumá, jakými způsoby se mohou tyto dvě zdánlivě naprosto odlišné oblasti prolínat. Vychází z rituálního původu pohybových disciplín u předkřesťanských kultur, zejména řecké a římské, a seznamuje čtenáře s tím, jak byly tyto aktivity hodnoceny starocírkevními autoritami. Konkrétní poznatky pak zasazuje do…
  • Overiť cenu
 • Filosofický slovník pro samouky neboli Antigorgias
 • Fenomenologické redukce a vzdělání
  • Fenomenologické redukce a vzdělání
  • , ,
  • Fenomenologické redukce a vzdělání
  • 18.75
  • Hlavním tématem monografie je ohledání možností, které přináší Husserlova fenomenologie pro anamnézu podstaty vzdělání v situaci jeho vbudování do manažerských a plánovacích struktur. Pokud si totiž nejsme vědomi rozdílu mezi vzděláním v jeho podstatě a vzděláním jako procesem, máme tu snad tzv. efektivní vzdělávací a školské procesy, ale žádné vzdělání a žádnou školu. Ale právě na objevu podstaty vzdělání jako…
  • Overiť cenu
 • Co je realita?
  • Co je realita?
  • , ,
  • Co je realita?
  • 11.97
  • "Realita" je jedním z nejčastěji zneužívaných slov ve všech jazycích světa. Všichni věříme, že víme, co se pod ním skrývá. Jsme-li však dotázáni, zjistíme, že má tolik různých významů, kolik je lidí na zemi. Není proto překvapivé, kolik konfliktů se neustále objevuje mezi jednotlivci i skupinami lidí, jejichž reality stojí proti sobě. Za takových okolností je až s podivem, že…
  • Overiť cenu
 • O Trojici v Teologické sumě
  • O Trojici v Teologické sumě
  • , ,
  • O Trojici v Teologické sumě
  • 17.86
  • Co nám kromě intelektuálního dobrodružství může poskytnout studium Tomášova traktátu o Trojici (STh I, q. 2743)? Asi stěží zpochybníme, že Tomášovy úvahy jsou důležitou součástí dějin teologie a filosofie a že hrají důležitou úlohu v intelektuálním souboji, který tak či onak ovlivnil politické dějiny západní civilizace. Vždyť tak jako je náš svět svým způsobem obrazem trojjediného Boha, jsou politické události,…
  • Overiť cenu
 • Sila rozumu v bláznivej dobe
  • Sila rozumu v bláznivej dobe
  • , ,
  • Sila rozumu v bláznivej dobe
  • 11.81
  • Akými trikmi sa dá do slov prepašovať podprahová reklama? Nakoľko sa slovník Zomri odlišuje od slovníka Mariana Kotlebu? Čo je deepfake? Ako rozoznať logicky chybný argument? Prečo ignorujeme pravdivé fakty? Akými najčastejšími trikmi sa manipulujú grafy? Ako často skontroluje priemerný tínedžer svoj mobil a ako využívajú marketingoví špecialisti evolučné nedokonalosti ľudskej mysle? Ďalším príspevkom Denníka N k rozvoju kritického myslenia je…
  • Overiť cenu
 • Mythra Invictus – O údele človeka
  • Mythra Invictus – O údele človeka
  • , ,
  • Mythra Invictus – O údele človeka
  • 5.61
  • Hľadanie odpovedí na zásadné otázky bytia je podstatou filozofie. Kto sme? Odkiaľ prichádzame? Kam smerujeme? Čo je to bytie? Stále sa pýtame, no stále nevieme. Niekedy tušíme, inokedy iba dúfame. Hľadáme a tápeme. Tak ako Caut, hrdina knihy Mythra invictus, ktorého sprevádzame cestou duchovného precitnutia a uvedomenia si zmyslu života. Chvíľu sa zdá, že to je fikcia, a chvíľu zase,…
  • Overiť cenu
 • Obroda slovanov
  • Obroda slovanov
  • , ,
  • Obroda slovanov
  • 9.41
  • Toto je zlostná kniha. Bez okolkov vraví, že všetko je inak ako nám dennodenne nahovárajú. Demokracia? Nie je ničím iným ako duchovnou degeneráciou a principiálnym omylom. Slobodná tržná ekonomika? To je hotová katastrofa. Aká je budúcnosť kresťanstva a islamu? Aká je cena človeka a celých národov? V čom je problém demokratického vzdelávania? Pokiaľ nebudete rozmýšľať- naveky zostanete otrokmi. Myslenie je najdôležitejšie. Ako myslí daný…
  • Overiť cenu
 • Umění a jeho hodnoty
  • Umění a jeho hodnoty
  • , ,
  • Umění a jeho hodnoty
  • 14.65
  • Na první pohled se může zdát, že nic není hodnocení uměleckých děl vzdálenějšího než logika. Nehodnotíme snad umělecká díla podle toho, jak na nás působí, jaké v nás vyvolávají emoce? Nezůstává v takovém případě veškerá logika stranou? Kniha Tomáše Kulky Umění a jeho hodnoty: logika umělecké kritiky ukazuje, že takováto pojetí jsou značně zjednodušená. Autor zde navazuje na jeden z…
  • Overiť cenu
 • Stvoření, nebo příroda?
  • Stvoření, nebo příroda?
  • , ,
  • Stvoření, nebo příroda?
  • 12.45
  • Monografie Stvoření, nebo příroda? je badatelskou sondou do intelektuálních dějin evropské kultury v oblasti výkladu přírody. Zaměřuje se na období raného novověku mezi patnáctým a sedmnáctým stoletím a o tématu přírody pojednává v průsečíku tehdejších obrazů světa i člověka, pojmů a metod tak, jak je chápaly a jak s nimi pracovaly teologie propojená s filosofií a nová přírodní věda. Základní…
  • Overiť cenu
 • Proč bůh dopouští zlo
  • Proč bůh dopouští zlo
  • , ,
  • Proč bůh dopouští zlo
  • 11.12
  • Kniha se zabývá termíny Bůh, Absolutno, Bytí, Jednota, Nicota, Polarita, stín, hřích, karma apod. Tyto pojmy vysvětluje názorně a i pomocí obrázků v širších souvislostech. Tyto termíny zasazuje do moderní psychologie a nových vědeckých poznatků o lidském mozku. Kniha hodně čerpá z vědomostí a objevů vynikajícího psychoteraupeta Carla Gustava Junga a i dalších lékařů, psychologů a psychiatru. Autor také v…
  • Overiť cenu
Close Menu
×
×

Cart